Αναζήτηση Νοσηλευτών με έδρα Αθήνα(Λεωφ. Συγγρού 29)

Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ/ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΦΙΔΗΣ (www.kifidis-orthopedics.gr) για τις ανάγκες της εταιρίας,  θα επιλέξει Νοσηλευτές  (ΝΟ120221)


Το άτομο που θα προσληφθεί θα στελεχώσει την ομάδα του νοσηλευτικού προσωπικού και τις υπηρεσίες κατ' οίκον .


Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ,ΤΕΙ, ΙΕΚ Νοσηλευτικής
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Καλή γνώση χειρισμού υπολογιστών
 • Γνώσεις γραμματειακής υποστήριξης
 • Υπηρεσίες κατ' οίκον
 • Απαραίτητο μεταφορικό μέσο

Παροχές:

 • Μισθός
 • Ασφάλιση
 • Προοπτική εξέλιξης
 • Bonus απόδοσης


 Αν σας ενδιαφέρει η θέση μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο cv@kifidis-orthopedics.gr.