Εμπορική εταιρία πρωτοπόρα με μεγάλη παράδοση στον κλάδο της άμεσα θα επιλέξει για τις ανάγκες του Τμήματος Προμηθειών της εταιρίας  Procurement Manager με έδρα την Αθήνα (κέντρο)


  Αρμοδιότητες:

  • Επιβεβαίωση έγκαιρης παράδοσης αγαθών. Στενή παρακολούθηση των εισαγωγών/εγχώριων αγορών, διασφάλιση έγκαιρης και ορθής λήψης απαιτούμενων ενεργειών
  • Παρακολούθηση, διαχείριση και ανανέωση πληροφορικών συστημάτων που διατηρούν αρχεία που σχετίζονται με την προμήθεια αγαθών και τα τρέχοντα αποθέματα
  • Ενημέρωση ενδοτμηματικά μέσα στην εταιρεία σχετικά με χρόνους παράδοσης αγορών, καθυστερήσεις παραδόσεων και λεπτομέρειες συναφείς των αγορών
  • Αξιολόγηση προσφορών και διαπραγμάτευση βάσει εμπορικών και τεχνικών παραμέτρων
  • Διαπραγμάτευση με προμηθευτές για την εξασφάλιση συμφερόντων όρων
  • Διεξαγωγή έρευνας για την αναζήτηση προϊόντων και προμηθευτών με κριτήρια το χρόνο παράδοσης και την ποιότητα των αγαθών
  • Έλεγχος δαπανών και χτίσιμο κουλτούρας μακροπρόθεσμης εξοικονόμησης κόστους προμηθειών
  • Παρακολούθηση και αναφορά βασικών λειτουργικών μετρήσεων για τη μείωση των δαπανών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
  • Επανεξέταση υπαρχουσών συμβάσεων με προμηθευτές με σκοπό να διασφαλιστεί ποιοτική συνεργασία μαζί τους
  • Επίβλεψη των procurement coordinators και ανάθεση καθηκόντων
  • Άλλα καθήκοντα όπως αυτά οριστούν

  Απαραίτητα προσόντα:

  • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ορθοπεδικά/παραϊατρικά/παραφαρμακευτικά είδη εκτιμάται
  • Δυνατότητες δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και ικανότητα συνέπειας σε απαιτητικές προθεσμίες
  • Ανθεκτικότητα σε συνθήκες πίεσης
  • Eξοικείωση με εταιρικές διαδικασίες αναφοράς
  • Δυνατή αναλυτική σκέψη
  • Δυνατές διαπραγματευτικές και διαπροσωπικές δεξιότητες
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Εξαιρετικές γραπτές, προφορικές και επικοινωνιακές δεξιότητες


  Αν σας ενδιαφέρει η θέση μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο cv@kifidis-orthopedics.gr.