Είναι δεδομένο ότι, η αποκατάσταση ενός ασθενούς έχει να κάνει με το απαιτούμενο διάστημα ανάρρωσης.

Γενικά για την βάδιση , η κάθε μέρα που ο ασθενής παραμένει καθηλωμένος ισοδυναμεί με 3 ημέρες αποκατάστασής, που σημαίνει πρακτικά πως αν ένας ασθενής παραμένει για 1 μήνα στο κρεβάτι, θα χρειαστεί για την αποκατάσταση της βάδιση του 3 μήνες 

Μετά τον ακρωτηριασμό η τοποθέτηση ενός τεχνητού μέλους είναι επιθυμητό να γίνει το συντομότερο δυνατό . Για τον λόγο αυτό υπάρχουν προσωρινές προθέσεις, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν και 2 μέρες μετά τον ακρωτηριασμό χωρίς να δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα.  

Κατά τα αλλά μια σωστή πρακτική, είναι να γίνει η εφαρμογή της πρόθεσης μόλις αφαιρεθούν τα ράμματα, περίπου στις 15-20 ημέρες μετά τον ακρωτηριασμό.


Το κολόβωμα μετά τον ακρωτηριασμό δημιουργεί κατακράτηση υγρών και σαν αποτέλεσμα έναν όγκο (οίδημα), ο οποίος θα μειωθεί με την φόρτιση και την λειτουργικότητα του κολοβώματος . 

Η συγκεκριμένη ενεργεία μπορεί να βοηθηθεί με ειδικές κάλτσες συρρίκνωσης   ή και με τη εφαρμογή μιας κάλτσας σιλικόνης, η οποία πιθανόν να χρησιμοποιηθεί ούτως η άλλως αργότερα με την χρήση της πρόθεσης, με αυτό τον τρόπο επιταχύνεται ένα μικρό ποσοστό της συρρίκνωσης του κολοβώματος.


 Η τελική διαμόρφωση θα πραγματοποιηθεί εφόσον ο χρήστης περπατήσει με την πρόθεση. Με αλλά λόγια όταν το κολόβωμα συμπιεστεί και ενεργοποιηθεί μυϊκά μέσα στην θήκη της πρόθεσης.

Η συνήθης μέθοδος που ακολουθούμε, είναι να εφαρμόζουμε πρόθεση με μια προσωρινή θήκη από ειδικό διαφανές υλικό, με σκοπό την δυνατότητα εξέτασης της εφαρμογής του κολοβώματος αλλά και την εύκολα τεχνικά σμίκρυνση του όγκου της θήκης, ακολουθώντας την συρρίκνωση του κολοβώματος. Ανάλογα τον χρόνο και τον βαθμό της χρήσης της πρόθεσης του κολοβώματος θα διαμορφωθεί στην τελική του μορφή σε ένα διάστημα από 1 έως 3 μήνες. Τότε θα πρέπει να η διαδικασία των μέτρων και η κατασκευή νέας τελικής θήκης .

Ο ΕΟΠΥΥ δικαιολογεί την αντικατάσταση της θήκης πρόθεσης δυο φορές για τα πρώτα δυο χρόνια μετά τον ακρωτηριασμό και αποδίδει έως 1050€ για κάθε αντικατάσταση.