Η εταιρεία Ορθοπεδικός Κόσμος Κυφίδης, ηγέτης στα ορθοπεδικά, προθετικά και νοσοκομειακά είδη στην Ελληνική αγορά, αναζητά:
Πωλητή Χονδρικής


Περιγραφή αρμοδιοτήτων:

•    Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου χονδρικής (φαρμακεία, ορθοπεδικά) στην περιοχή ευθύνης του (Αττική και επαρχία)
•    Ανάπτυξη νέου πελατολογίου χονδρικής στην περιοχή ευθύνης του
•    Εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας 
•    Συνεχής αξιολόγηση του ανταγωνισμού και παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς
•    Συμμετοχή στον στρατηγικό σχεδιασμό των πωλήσεων με ανατροφοδότηση της εταιρείας και προτάσεις επίτευξης στόχων
•    Συμμετοχή σε προωθητικές δραστηριότητες της εταιρείας
•    Αναφορά (reporting) ενεργειών και αποτελεσμάτων


Απαραίτητα προσόντα:
•    Αντίστοιχη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών
•    Πρόσφατη προϋπηρεσία στον παραϊατρικό χώρο θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
•    Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης
•    Ηλικία από 25 έως 50 ετών
•    Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου χονδρικής
•    Επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα
•    Καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ
•    Επιχειρηματική νοοτροπία και επαγγελματική συνέπεια
•    Δυνατότητα ταξιδίων (25% του χρόνου)
 

Προσφέρουμε:
•    Ανταγωνιστικό σύστημα αποδοχών, συνδεδεμένο με την παραγωγικότητα. Σε περίπτωση έλλειψης προϋπηρεσίας στον παραϊατρικό χώρο, θα προηγηθεί δίμηνη δοκιμαστική περίοδος, αμοιβόμενη αποκλειστικά βάσει αποτελέσματος.
•    Bonus επίτευξης στόχου
•    Συνεχή εκπαίδευση
•    Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης
•    Ευχάριστο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον


Αποστολή βιογραφικών στο email cv@kifidis-orthopedics.gr αναγράφοντας τον κωδικό αγγελίας ΟΚΠΧ
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια