Με απλό σκανάρισμα της ψηφιακής κάρτας αναπηρίας η δωρεάν πρόσβαση στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους για τα ΑμεΑ


????‍???? Ένα ακόμη βήμα για την ισότιμη πρόσβαση, την ενεργητική και ουσιαστική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, αλλά και την δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, πραγματοποιήθηκε με την παραμετροποίηση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους.
????‍???? Πλέον, οι συμπολίτες μας με αναπηρία, με ένα απλό σκανάρισμα της Ψηφιακής Κάρτας Αναπηρίας τους, έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση στους Αρχαιολογικούς Χώρους και τα Μουσεία αρμοδιότητας του #ΥΠΠΟΑ, χωρίς να απαιτείται έκδοση εισιτηρίου.
➡️ Με τον ίδιο τρόπο εισέρχεται και ο Συνοδός, όπου αυτό προβλέπεται βάσει του κλιμακίου αναπηρίας.
????️ Λίνα Μενδώνη: «Αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και συνολικά για την Κυβέρνηση η καθολική πρόσβαση στα πολιτιστικά αγαθά. Αποτελεί δικαίωμα όλων των συνανθρώπων μας, καθώς ο Πολιτισμός βελτιώνει την ποιότητα ζωής μας. Στο πλαίσιο μιας χωρητικής κοινωνίας και της ισότιμης πρόσβασης όλων των συμπολιτών μας στον Πολιτισμό δημιουργήθηκε η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας, η οποία διευκολύνει την καθημερινότητα των ΑμεΑ και παράλληλα λειτουργεί ως Κάρτα Πολιτισμού (...)».
???? Δόμνα Μιχαηλίδου - Domna Michailidou: «Η πρόσβαση στον πολιτισμό και η συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Δεν αποτελεί προνόμιο μερικών, αλλά δικαίωμα όλων. Ως Πολιτεία, οφείλουμε να διασφαλίζουμε αυτό το δικαίωμα και την πρόσβαση όλων χωρίς αποκλεισμούς. Και αυτό ακριβώς κάνουμε. Με την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη από την πρώτη στιγμή συνεργαστήκαμε στενά προς αυτήν την κατεύθυνση (...)».

Πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού