Το «Ίδρυμα Περίθαλψης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση ή Σύνδρομο Down» Μαρία Κοκκόρη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών αναδεικνύει τις ιδιαίτερες ικανότητες των ενοίκων τους μέσω των κατάλληλων εξατομικευμένων προγραμμάτων ώστε να πραγματοποιείται ομαλή ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, μειώνοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ενδεχόμενη ιδρυματοποίηση τους.  Χαιρόμαστε να στηρίζουμε όπου και όπως μπορούμε και επικροτούμε το έργο τους!

Στοιχεία Υποστήριξης:

Δωρεά 2 ορθοπεδικών στρωμάτων
Ευχαριστήρια αποστολή pdf