Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας μας, Χριστόφορος Κυφίδης, παρευρέθηκε στα  ΙΕΚ  Άλφα Πειραιά την  Τρίτη 23/4, όπου πραγματοποίησε σεμινάριο με θέμα :

ΠΕΛΜΑΤΑ-ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΩΝ. 

Για τους σκοπούς του σεμιναρίου χρησιμοποιήθηκαν εξαρτήματα και μηχανήματα μέτρησης και αξιολόγησης πελμάτων.

Είμαστε αφοσιωμένοι στη στήριξη της εκπαίδευσης!