Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας μας Χριστόφορος Κυφίδης, πραγματοποίησε σεμινάριο με θέμα την αποκατάσταση νευρολογικών περιπτώσεων με την χρήση γερανού καθώς και την δημιουργία νάρθηκα. 

Ο κύριος Κυφίδης μοιράστηκε μέρος της τεχνογνωσίας του με τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες του Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, ενώ χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς του σεμιναρίου ράγα ελεύθερης τοποθέτησης για γερανούς Guldmann.

Είμαστε αφοσιωμένοι στη στήριξη της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας, διαμορφώνοντας μαζί το μέλλον.

Συνεχίζουμε να πρωτοπορούμε και να εμπνέουμε τους νέους επαγγελματίες, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της επιχειρηματικής πραγματικότητας.